TAG标签 | 网站地图 | 百度地图 | 旧版入口

蛾眉螓首的意思_蛾眉螓首的例句_蛾眉螓首造句

热门搜索:故事 前任 妈妈 产品 明王朝 张绣 何足挂齿 成祖 外戚 顾坚 衣服 暴死

成语故事

当前位置:主页 > 成语故事 >

蛾眉螓首的意思_蛾眉螓首的例句_蛾眉螓首造句

来源:原创 作者:原创 发布时间:2016-06-22 22:39 浏览:次
A+ A- 淡雅白 护眼绿 默认色

【汉字书写】 :蛾眉螓首

【汉语注音】 :é méi qín shǒu

【成语出处】 :《诗经.卫风.硕人》:“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀。螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”

【成语语法】 :联合式;作宾语、定语;含褒义;形容女子貌美。

【蛾眉螓首的意思】 :蛾眉:像蚕蛾触须弯曲细长的眉毛;螓首:额头方广。弯弯的眉毛,方广的前额。形容女子容貌的美艳。

【蛾眉螓首的近义词】 :蛾眉皓齿、明眸皓齿、眉目如画、眉清目秀、星眸皓齿;

【蛾眉螓首的反义词】 :其貌不扬、青面獠牙、贼眉鼠眼、獐头鼠目;

【蛾眉螓首的故事】

《诗经.卫风.硕人》:“硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀。螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳,翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。河水洋洋,北流活活。施罛濊濊,鱣鲔发发,葭菼揭揭。庶姜孽孽,庶士有朅。”

译文:窈窕淑女体修长,披风罩在锦衣上;齐侯女儿多娇贵,嫁给卫侯到吾乡。她和太子同胞生,也是邢侯小姨妹,谭公是她亲姐丈。双手白嫩如春荑,肤如凝脂细又腻;脖颈粉白如蝤蛴,齿如瓜子白又齐;额头方正蛾眉细,笑靥醉人真美丽,秋波流动蕴情意。窈窕淑女身材高,驻马停车在城郊;四匹雄马多矫健,马辔两边红绸飘,鸟羽饰车好上朝;诸位大夫该早退,别让国君太操劳。黄河之水声势大,奔腾向北哗啦啦;撒开鱼网呼呼响,鳣鲔跳跃泼剌剌,芦荻稠密又挺拔。陪嫁女子服饰美,媵臣英武又高大。

【蛾眉螓首例句】

《诗经.卫风.硕人》:“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀。螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”

明.孙仁孺《东郭记.为人也》:“此时宫嬪在前,蛾眉螓首,巧笑倩兮,美目盼兮,真乃胡然而天,胡然而帝也。”

【蛾眉螓首造句】

非诚勿扰里的女嘉宾应该都是经过精挑细选,个个都是蛾眉螓首十分养眼。

相信大家都喜欢看美女,看着特舒服嘛,尤其是那种蛾眉螓首眉清目秀的姑娘。

故事大全)www.gushilideshi.com
相关成语故事
成语故事评论